Sama x serupa…

March 21, 2009

Ketua SPRM

Ketua SPRM

ehem ehem

ehem ehem

Sebab apa aku kata sama??? Jawapannya –> di sini

i